nl-NLen-GB

Energierecht & Telecommunicatierecht

Soliana Bonapart & Aardenburg is traditioneel nauw betrokken bij de energie- en telecomsector. Als advocaat voor de Curaçaose en Bonairiaanse water- en elektriciteitsbedrijven en de exploitant van de ISLA rafinaderij op Curaçao, hebben wij ervaring opgedaan met de vele facetten van zowel de productie als distributie kant van onze energievoorziening. Contracten, geschillen, overnames en concessies zijn aangelegenheden waar wij als advocaat voor ingeschakeld zijn. Ook is ons kantoor van het begin af aan intensief betrokken bij het asfaltmeerproject op Curaçao, een commercieel en mileuproject van grote omvang en bijzondere betekenis voor onze samenleving.

Soliana Bonapart & Aardenburg kan zich erop beroepen het monopolie voor mobiele telefonie op Curaçao via de rechter te hebben opengebroken. Wij adviseren en procederen over nagenoeg alle telecomaangelegenheden, zoals concessies, wetgeving, contracten, telecommunicatie-vergunningen en machtigingen, interconnectiegeschillen, bandbreedtes en frequenties, "streaming" en toezicht. Ook hebben wij telecommunicatiebedrijven bijgestaan in overnames, (her)financieringen en het opzetten van hun onderneming.

Contact