nl-NLen-GB

Fusies, Overnames & Ondernemingsrecht

Wij zijn in staat om snel teams te formeren bij fusies en overnames en zowel koper, verkopers als investeerders te begeleiden in het fusie- en overnameproces, van de eerste oriënterende gesprekken, de intentieverklaring tot en met de due diligence, onderhandelingen en opstellen contracten en de contractsluiting. Op Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, maar ook in Suriname hebben wij transacties begeleid, waaronder de overname van het meerderheidsbelang in de luchthavenexploitant en het water-en elektriciteitsbedrijf, overnames in de hotel- en leisure industrie, houtverwerking, verzekeringsbranch, telecommunicatie en handelshuizen.

Het ondernemingsrecht wordt in ruime zin bedreven: begeleiding en advisering bij het opzetten van vennootschappen, aandeelhoudersovereenkomsten en vennootschapcontracten, bestuurdersaansprakelijkheid, aandeelhoudersgeschillen, omzettingen, fusies, splitsingen, corporate governance, ontbindingen en vereffeningen van rechtspersonen en vennootschappen.Contact