nl-NLen-GB

Merkenrecht & Merkenregistratie

Wij registreren merken op Curaçao, Sint Maarten, Aruba en de BES eilanden. Wij kunnen u op aanvraag de prijslijst voor de diverse registraties toezenden. Verder adviseren wij op het gebied van het merkenrecht en stelt Soliana Bonapart & Aardenburg alle daarbij voorkomende juridische documentatie op. In geval van merkinbreuk bereiden wij in overleg met u de nodige juridische acties voor.Contact