en-GBnl-NL

In The Media

19

Nieuwe advocaat-medewerker

posted on
Nieuwe advocaat-medewerker

WILLEMSTAD - Per 1 oktober 2018 is mevrouw mr. Didi Wildeman als advocaat-medewerker in dienst getreden van ons kantoor.

Zij adviseert hoofdzakelijk op het gebied van conflicten op de werkvloer, het arbeidsrechtelijk inrichten van een onderneming, reorganisaties, ontslag en zakelijke geschillen.

Ook begeleidt zij partijen in haar hoedanigheid als MfN gecertificeerd mediator om een conflict buitengerechtelijk op te lossen. Conflicten die zich lenen voor mediation, kunnen alle gebieden van het recht raken.

Te denken valt aan familiekwesties, arbeidskwesties, zakelijke geschillen en burengeschillen.

Didi verzorgt bovendien 'inhouse' lezingen en presentaties ten behoeve van clientèle of groter publiek.

Voorafgaand aan haar indiensttreding heeft zij 4,5 jaar gewerkt bij een ander advocatenkantoor op Curaçao en als juridisch adviseur bij een grote rechtsbijstandsverzekeraar in Nederland.   

 

| Tags: | View Count: (1518) | Return

News Subscription

Name