nl-NLen-GB

Procesrecht & Alternatieve Geschillenbeslechting

Soliana Bonapart & Aardenburg kent een brede procespraktijk. Wij beoefenen nagenoeg alle disciplines van het procesrecht op alle eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen. Wij staan cliënten bij in zaken voor de burgerlijke rechter, in administratiefrechtelijke procedures, ambtenarenzaken, bezwaarprocedures bij overheidsinstanties, zoals bijvoorbeeld de Sociale Verzekeringsbank en het Bureau Post en Telecommunicatie, geschillen voor het medisch tuchtcollege, en in (internationale) arbitrages en mediations.

Ook bij de tenuitvoerlegging verlenen wij bijstand zoals in exequater-procedures, bij openbare of onderhandse veilingen, bij het opstellen van garanties of door advisering over verhaalsmogelijkheden.

Contact

In de Media

Hello world!
Hello world!
  • 6-2-2017 12:47:00
  • View Count 925
Welcome to DNNGo xBlog. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!
Lees Meer >